Kvalifikace

kvalifikační předpokladysoudní znalecDne 4.3.1999 č.j. Spr 1388/99 jsem byla  Krajským soudem v Ostravě  jmenována znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady movitostí, oceňování spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a zařízení domácností, oceňování strojů a zařízení.

Oceňování majetku, znalecké posudky a expertízy provádím převážně v Moravskoslezském kraji, po dohodě i v celé České republice.

Asociace znalců a odhadců ČRV ostatních oborech a oblastech jsem schopna zajistit znalecké posudky prostřednictvím spolupracujících soudních znalců.

Jsem členem Asociace znalců a odhadců ČRKomory soudních znalců ČR.

Odborná způsobilost:

1983 – 1987
Vysoká škola báňská v Ostrava, ekonomická fakulta
denní studium

1999 – 2001
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství
specializační studium oceňování spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a zařízení domácností, oceňování strojů a zařízení

Ing. Irena Metzová | kontaktV případě zájmu o ocenění majetku, vypracování znaleckého posudku či expertízu mne kontaktujte.