Poskytované služby

oceňování majetkuJako soudní znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady movitostí, oceňování spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a zařízení domácností a oceňování strojů a zařízení provádím tržní oceněníznalecké posudky a expertízy převážně pro následující účely:

 • ocenění pro daň darovací
 • ocenění pro dědické řízení
 • ocenění pro restituce
 • ocenění pro účetnictví
 • ocenění při dělení společného jmění manželů
 • ocenění při dělení podílového spoluvlastnictví
 • ocenění při převodech majetku
 • ocenění při zakládání firem nepeněžitým vkladem
 • ocenění při stanovení majetkové újmy
 • ocenění při koupi a prodeji movitého majetku
 • ocenění při likvidaci či konkurzu firmy
 • ocenění při vkladu nebo vyjmutí majetku z podnikání
 • ocenění při zřizování zástavních práv majetku
 • ocenění pro úvěry a půjčky, exekuce, dražby

Další služby dle konkrétního zadání, v ostatních oborech a oblastech prostřednictvím spolupracujících soudních znalců.

Znalecké služby, soudní odhady a oceňování movitého majetku provádím dle platných vyhlášek pro soukromé i úřední účely již od roku 1999, jak pro fyzické, tak právnické osoby – firmy (pojišťovny, realitní kanceláře, obchodní a výrobní organizace), instituce či státní orgány (soudy, notářství, orgány samosprávy, úřady), převážně v Moravskoslezském kraji, po dohodě i v celé České republice.

Termín vypracování:
Podle rozsahu, standardně 5 – 15 kalendářních dní.

Provozní doba:
V pracovní dny od 8 do 17 hod.

Cena znaleckého posudku:
Je stanovena individuálně, zpravidla v závislosti na rozsahu a náročnosti práce.

Ing. Irena Metzová | kontaktV případě zájmu o ocenění majetku, vypracování znaleckého posudku či expertízu mne kontaktujte.